Επισκόπηση

Η Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης (Βι.Πε. Θίσβης) βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων με έδρα τη Θίσβη και είναι η μοναδική θεσμοθετημένη βιομηχανική περιοχή στην Περιφεριακή Ενότητα Βοιωτίας, στην οποία έχουν προσδιοριστεί τα όρια, το μέγεθος, ο σκοπός και οι χρήσεις γης (Ν. 4458/65 και Ν. 742/77) με αρχικό φορέα ίδρυσης την ΕΤΒΑ ΑΕ.

Είναι χώρος υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, ο οποίος λειτουργεί με βάση εγκεκριμένο κανονισμό και διαθέτει κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, ενώ παρέχει κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Έχει μικτή έκταση 3.987 στρ. και διαθέτει εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο και ειδικό Πολεοδομικό Κανονισμό. Αποτελείται από επτά Οικοδομικά Τετράγωνα (OT) με συνολική έκταση 2.172,55 στρεμμάτων και εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις ευνοϊκούς όρους δόμησης, την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία τους σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον.

Στη Βι.Πε. Θίσβης μπορούν ακόμα να εγκατασταθούν και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις εγκατεστημένες σε αυτήν εταιρίες αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Στην Βι.Πε. Θίσβης είναι εγκατεστημένες 7 επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 600 εργαζόμενους, περίπου. Επίσης, εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001, υπάρχουν και δημιουργούνται χώροι πρασίνου, ενώ λειτουργεί σύγχρονη εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υδάτων. 

Φορέας διοίκησης και διαχείρισης της Βι.Πε. Θίσβης είναι η  Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Διοίκησης Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας (Δια.Βι.Πε.Θι.Β. Α.Ε.), βάσει υπαγωγής της στο Ν. 2545/97 περί «Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών», η οποία αποτελεί τον ειδικό διάδοχο της ΕΤΒΑ ΑΕ.

+ =\