Ιστορία

Δεκαετία 1980

Θεσμοθέτηση βιομηχανικής περιοχής Θίσβης και έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για την υποδοχή παραγωγικών και δευτερογενών δραστηριοτήτων. 

1986

Θεσμοθέτηση βιομηχανικής περιοχής Θίσβης.

1987

Έναρξη των διαδικασιών χωροθέτησης της βιομηχανικής περιοχής Θίσβης με αποκλειστικό φορέα οργάνωσης την τέως ΕΤΒΑ ΑΕ και σκοπό την εγκατάσταση του «εργοστασίου παραγωγής Αλουμίνας» και άλλων δευτερογενών δραστηριοτήτων. Οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν το 1988.

1988

 • Έναρξη διαδικασιών απόκτησης εκτάσεων βιομηχανικής περιοχής με ελεύθερες αγορές από την τέως ΕΤΒΑ  ΑΕ (1.250 συμβόλαια αγοραπωλησίας υπογράφηκαν μεταξύ της τέως ΕΤΒΑ AE και ιδιωτών, κατοίκων Θίσβης). Τμήμα της έκτασης της Βι.Πε. παραχωρήθηκε στην τέως ΕΤΒΑ ΑΕ κατά κυριότητα από το Υπουργείο Γεωργίας. Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν το 1990. 
 • Σύνταξη μελετών των έργων υποδομής της βιομηχανικής περιοχής Θίσβης.
 • Έκδοση έξη διοικητικών αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές (δύο ΚΥΑ καθορισμού ορίων Βι.Πε., δύο αποφάσεις Νομάρχη περί καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας, μία απόφαση παραχώρησης έκτασης εντός Βι.Πε. από το Υπουργείο Γεωργίας, και μία απόφαση του τότε Νομάρχη Βοιωτίας για παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση έργων  στην τέως ΕΤΒΑ ΑΕ).

1989

Έναρξη των βασικών έργων υποδομής: η κατασκευή του κύριου, εντός της Βι.Πε., οδικού άξονα με κατεύθυνση την θάλασσα, τα τέσσερα κρηπιδώματα Α, Β, Γ και Δ κατά μήκος του νότιου θαλάσσιου ορίου της, το ισόγειο κτίριο γραφείων στην είσοδο της Βι.Πε. και τεχνικά έργα για τη δημιουργία πλατό για την εγκατάσταση του εργοστασίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ».

Δεκαετία 1990

Ματαίωση της επένδυσης παραγωγικών εγκαταστάσεων αλουμινίου και αναζήτηση νέων επενδυτών. 

1991

Η τέως ΕΤΒΑ ΑΕ  αναζήτα επενδυτές για την αξιοποίηση των έργων στη Βι.Πε. Θίσβης λόγω της ματαίωσης ολοκλήρωσης του εργοστασίου της Αλουμίνας εξαιτίας της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης.

1998

Η εταιρία Σωληνουργεία Κορίνθου επιλέγει τη Βι.Πε. Θίσβης για την εγκατάσταση σύγχρονου εργοστασίου παραγωγής χαλυβδοσωλήνων  και αγοράζει τα πρώτα οικόπεδα (23/12/1998 το πρώτο συμβόλαιο) από την τέως ΕΤΒΑ Α.Ε.

Δεκαετία 2000

Μια δεκαετία εξαιρετικής σημασίας στην πορεία ανάπτυξης της βιομηχανικής περιοχής Θίσβης. Εγκαθίστανται και λειτουργούν παραγωγικές μονάδες και εταιρίες υπηρεσιών, ενώ ο νέος φορέας διαχείρισης της Βι.Πε. Θίσβης, η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ συνεχίζει τα έργα υποδομής με σεβασμό στη βιώσιμη ανάπτυξη.

2000

 • Λειτουργία του υπερσύγχρονου εργοστασίου της Σωληνουργία Κορίνθου στη Βι.Πε. Θίσβης για την παραγωγή  χαλυβδοσωλήνων μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου, καθώς και κοίλων δοκών για την κατασκευή αγωγών ενέργειας και τον κλάδο κατασκευών.
 • Οι εταιρίες Χαλκόρ ΑΕ, Ελβάλ ΑΕ, Σιδενόρ ΑΕ και Ελληνικά Καλλώδια ΑΕ αποκτούν τις υπόλοιπες εκτάσεις της Βι.Πε. Θίσβης, που κατείχε η τέως ΕΤΒΑ ΑΕ.

2001

 • Οι νέοι ιδιοκτήτες της Βι.Πε. Θίσβης αναλαμβάνουν την αυτοδιαχείρισή της με βάση τον Νόμο 2545/1997 περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Πάρκων (ΒΕΠΕ).
 • Συναίνεση της τέως ΕΤΒΑ  ΑΕ  και έκδοση της 14822/703/2001 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης περί υπαγωγής της Βι.Πε. Θίσβης στις διατάξεις του νόμου 2545/1997 (άρθρο 19), με την οποία εγκρίθηκε και ο Κανονισμός Λειτουργίας της βιομηχανικής περιοχής.
 • Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας «Διαχείριση και Διοίκηση της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «Δια.Βι.Πε.Θι.Β  ΑΕ»,  προκειμένου να διαδεχθεί την τέως ΕΤΒΑ  ΑΕ (σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης περί υπαγωγής, άρθρο 8 του νόμου 2545/1997). Μέτοχοι του φορέα είναι οι αρχικοί ιδιοκτήτες  της Βι.Πε. (Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ, Ελβάλ ΑΕ, Χαλκόρ ΑΕ, Ελληνικά Καλλώδια ΑΕ και Σιδενόρ ΑΕ), των οποίων η συμμετοχή  στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα είναι ανάλογη της  έκτασης που κατέχουν.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία της εταιρίας Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ.
 • Υπογραφή μεταξύ της τέως ΕΤΒΑ ΑΕ και της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ της σύμβασης μεταβίβασης όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που είχε για την οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής. Αμέσως μετά υπογράφηκε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των τεχνικών  έργων και εγκαταστάσεων  που είχε μέχρι τότε υλοποιήσει η τέως ΕΤΒΑ εντός της Βι.Πε. Θίσβης, δηλαδή:
  • τον πρώτο οδικό άξονα που είχε κατασκευάσει εντός των ιδιοκτησιών της Βι.Πε. συνδέοντας το ανατολικό τμήμα με το νότιο θαλάσσιο, όπου είναι οι λιμενικές εγκαταστάσεις της,
  • τα τέσσερα κρηπιδώματα Α, Β, Γ και Δ,  το ισόγειο κτίριο, αριστερά της εισόδου της Βι.Πε. και
  • τα λοιπά τεχνικά έργα με τα πλατό.

2004

 • Έναρξη κατασκευής όλων των βασικών δικτύων της Α΄ φάσης της βιομηχανικής περιοχής.
 • Σταδιακή τοποθέτηση, στο κρηπίδωμα Β του λιμένα, του απαιτούμενου εξοπλισμού που περιλαμβάνει: πυροσβεστικό συγκρότημα, πυλώνες φωτισμού, αυτοκινούμενους γερανούς κι ένα μόνιμο επί σταθεράς τροχιάς, καθώς και δίκτυα νερού κι ενέργειας, αποδυτήρια εργαζομένων, WC και γραφεία επισκεπτών - επιθεωρητών και διοίκησης λιμένα. Οι επενδύσεις ολοκληρώθηκαν το 2008.
 • Αποκατάσταση των δαπέδων των κρηπιδωμάτων Α και Β.

2006

Έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βι.Πε. Θίσβης επί εκτάσεως 3.987 στρεμμάτων.

2008

 • Αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΛ) στο ΟΤ  6.
 • Μερική πράξη εφαρμογής του Ρυμοτομικού Σχεδίου, έγκριση έργων υποδομής κατά φάσεις και έκδοση της πρώτης διαπιστωτικής απόφασης λειτουργίας της Βι.Πε Θίσβης.

2009

 • Νομιμοποίηση του ισόγειου ημιτελούς κτιρίου που παρέδωσε η τέως ΕΤΒΑ στη Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ (2001) και μπορεί να λειτουργεί τμήμα αυτού ως γραφεία της Εταιρίας στο ΟΤ 3.
 • Διαμορφώθηκαν  ευκολίες υποδοχής παραλαβής διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και καταλοίπων φορτίων πλοίων.
 • Τροποποίηση μερικής πράξης εφαρμογής.
 • Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο της εταιρίας ELPEDISON στη Βι.Πε. Θίσβης.

Δεκαετία 2010

Η συνεχής υλοποίηση επενδύσεων, η έμφαση στην ασφάλεια και την πρόληψη, καθώς και ο σεβασμός για το περιβάλλον καθιστούν τη Βι.Πε. Θίσβης μία σύγχρονη βιομηχανική περιοχή. 

2010

 • Εκσυγχρονισμός  του εξοπλισμού προστασίας της θάλασσας συμπεριλαμβανομένης και  της λέμβου «ΙΩΑΝΝΑ».
 • Νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών έργων της τέως ΕΤΒΑ ΑΕ που είχαν κατασκευαστεί την περίοδο 1988-1990 και συγκεκριμένα  τα κρηπιδώματα Α, Γ και Δ.

2011

 • Έναρξη έργων φύτευσης πρασίνου  (φυτά και δένδρα) στο ΟΤ 6 της ΕΕΛ, στην είσοδο της βιομηχανικής περιοχής, στο λιμάνι και σε άλλα χωρικά τμήματα χαρακτηρισμένα ως «πράσινο» βάσει του Ρυμοτομικού Σχεδίου.
 • Εγκατάσταση τελωνειακής αποθήκης της εταιρίας Ελβαλ ΑΕ.
 • Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας για τα κρηπιδώματα Α, Γ, και Δ.

2012

 • Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Βι.Πε. Θίσβης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.
 • Συμπλήρωση του  εξοπλισμού σύμφωνα με το σχέδιο πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας με  το σκάφος «ΔIAΝΘΙΑ».    
 • Αναθεώρηση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων ΑΕΠΟ της Βι.Πε. Θίσβης (έκδοση ΑΕΠΟ 10ετούς διάρκειας).

2013

Απόφαση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας και δικαιώματος χρήσης κι εκμετάλλευσης των υφιστάμενων λιμενικών έργων στη  Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ για τριάντα χρόνια.

2014

Νομιμοποίηση του υφιστάμενου κρηπιδώματος Β της τέως ΕΤΒΑ ΑΕ που είχε κατασκευαστεί την περίοδο 1988-1990 και είχε παραδοθεί στη Δια.Βι.Πε.Θι.Β  ΑΕ το 2001.

2015

Η τοποθέτηση πρασίνου έφτασε τον αριθμό των 5.000 φυτών και δέντρων.

2016

 • Εγκατάσταση δεύτερου πυροσβεστικού συγκροτήματος και αποκαστάση του δαπέδου στο κρηπίδωμα Γ.
 • Τροποποίηση της ΑΕΠΟ (2012).
 • Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για την υποδοχή νέων ρευμάτων αποβλήτων.

2017

 • Επαναπροσδιορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού του κρηπιδώματος Β της Βι.Πε.

2018

 • Εκτέλεση βασικών έργων υποδομής στο οικοδομικό τετράγωνο 4.
 • Η Α.Ε. Viotia Aiolos εκμισθώνει χώρο στο οικοδομικό τετράγωνο 5 για την εγκατάσταση υποσταθμού υψηλής τάσης.
 • Αναβάθμιση αυτοκινούμενου γερανού Liebherr.
 • Αγορά περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος 45 τόνων στιε λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Εγκατάσταση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειες (LED) στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής βορείας οδού στο οικοδομικό τετράγωνο 5.

 

+ =\