Υγεία και ασφάλεια

Για την Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ η προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές και θέτει ανάλογους στόχους, εξασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής της σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Παράλληλα προωθεί την εφαρμογή καλών πρακτικών, οι οποίες συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας υγείας και ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.  

Η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στη διατήρηση υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας στη βιομηχανική περιοχή Θίσβης πραγματοποιεί επενδύσεις σε υποδομές, στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, σε εξοπλισμό, στην προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού, σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, σε μετρήσεις, σε μελέτες, στην εκπαίδευση, σε μέτρα κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες της Βι.Πε. Θίσβης, καθώς και σε μέτρα πρόληψης υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, η Εταιρία διαθέτει σύγχρονο και κατάλληλα εξοπλισμένο ασθενοφόρο με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση εκτάκτων περιστατικών της βιομηχανικής περιοχής Θίσβης.

Στις λιμενικές εγκαταστάσεις έχει δοθεί έμφαση στη δημιουργία και στη λειτουργία υποδομών που προστατεύουν τα πλοία από διάφορους τύπου ατυχημάτων, καθώς και στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. Οι εργαζόμενοι στις λιμενικές εγκαταστάσεις συμμετέχουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε ασκήσεις ετοιμότητας, σε εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών, καθώς και σε εκπαιδεύσεις που προάγουν τα θέματα υγείας και ασφάλειας. 

+ =\