Ειδικός Κανονισμός

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και την αποτελεσματική συνεργασία με τα επισκεπτόμενα πλοία έχει συνταχθεί ενημερωτικό εγχειρίδιο, στο οποίο παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Βι.Πε. Θίσβης.

Όλες οι πληροφορίες υπόκεινται σε αναθεωρήσεις χωρίς ενημέρωση και δεν είναι δεσμευτικές. Για πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με:                            

Βασίλειος Παπαδογεωργάκης                                                                                           

Πλοίαρχος Λιμένα, Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα, PFSO

(+30) 6974400040, vpapadogeorgakis@cpw.vionet.gr

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Γενικές πληροφορίες (αναθεώρηση 2 Σεπτεμβρίου 2021)

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Περιορισμοί Λιμένα / Κανονισμοί

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Κανονισμοί Ασφάλειας Λιμένα

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Ασφάλεια

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΑΔΕΙΕΣ

 

+ =\