Κανονισμός Λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων

Η λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων  ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό και εξειδικεύονται με τους ειδικούς κανονισμούς κάθε λιμένα.

Η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ είναι ο φορέας που λειτουργεί και διαχειρίζεται τις λιμενικές εγκαταστάσεις Θίσβης και συνεργάζεται με τις τοπικές Λιμενικές Αρχές για όλα τα παραπάνω θέματα.

Ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Αντίκυρας, μεταξύ άλλων, ορίζει θέματα που αφορούν:

 • στην πλοήγηση και την ελευθεροκοινωνία,
 • στις υγειονομικές διατάξεις,
 • στην κίνηση, την αγκυροβολία πλοίων και την πρυμνοδέτηση,
 • στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας,
 • στη θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων,
 • στην προσάραξη των πλοίων και των ναυαγίων,
 • στα στατιστικά δελτία της ναυτιλιακής κινήσεως,
 • στα πλοία του εξωτερικού, την έξοδο πληρώματος, την επίσκεψη πλοίου,
 • στα μέτρα ασφάλειας των πλοίων,
 • στην ευταξία κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση,
 • στη συμπεριφορά των πληρωμάτων και των επιβατών,
 • στην εκτέλεση των δρομολογίων,
 • τη διαχείριση και τον τύπο των αδειών,
 • στους ναυτικούς πράκτορες,
 • στους λεμβούχους,
 • στις φορτοεκφορτώσεις των πλοίων και τους φορτοεκφορτωτές,
 • στην κίνηση των τροχοφόρων.
+ =\