26/5/2017
Διεξαγωγή άσκησης βάσει του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Βι.Πε. Θίσβης

Θίσβη,26 Μαϊου 2017

 


Δελτίο Τύπου
Διεξαγωγή άσκησης βάσει 
του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Βι.Πε. Θίσβης

 
Την Πέμπτη 18 Μαϊου 2017 και στο πλαίσιο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) πραγματοποιήθηκε η ετήσια άσκηση ετοιμότητας της ομάδας Ασφαλείας αναφορικά με την αντιμετώπιση περιστατικού πυρκαγιάς και τραυματισμού εργαζομένου στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Βι.Πε. Θίσβης συνεπεία έκνομης ενέργειας με ταυτόχρονη διακοπή ηλεκτροδότησης και οδικού αποκλεισμού των εγκαταστάσεων. 

Η άσκηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τα μέλη της ομάδας ασφαλείας να επιδεικνύουν την απαιτούμενη εξοικείωση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους σχετικά με την εκκένωση εγκατάστασης, την κατάσβεση πυρκαγιάς, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά τραυματία με πλωτό μέσο της λιμενικής εγκατάστασης, καθώς και τη συνεργασία με τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές. Την άσκηση παρακολούθησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ιτέας, τα οποία και εκδώσαν σχετική ενημέρωση αναφορικά με την επιτυχή έκβασή της. 

+ =\