4/12/2017
Άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης

Θίσβη, 4 Δεκεμβρίου 2017

 

Δελτίο Τύπου

Άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης

 

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και στο πλαίσιο του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (βάσει ISO 14001), που εφαρμόζεται στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις της με τη συμμετοχή είκοσι τριών εργαζομένων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξήχθη από εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης της εταιρίας ΜΕΤΟΠΗ.

Η άσκηση έγινε για πρώτη φορά με αγκυροβολημένο πλοίο στην προβλήτα του λιμένα Θίσβης που προκάλεσε   διαρροή πετρελαίου στο θαλάσσιο χώρο  και διήρκησε τρεισήμισι ώρες. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τους συμμετέχοντες εργαζόμενους να επιδεικνύουν την απαιτούμενη πειθαρχία και συνεργασία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους σχετικά με την τοποθέτηση ειδικού πλωτού φράγματος, την σταθεροποίηση του εξοπλισμού, τη συλλογή του απόβλητου με τη χρήση ειδικής αντλίας, τον καθαρισμό και την τακτοποίηση του εξοπλισμού στις ειδικές εγκαταστάσεις. Την άσκηση παρακολούθησε ο Προϊστάμενος του Β’ Λιμενικού Σώματος Δομβραίνας, ο οποίος και συνεχάρει τη Διοίκηση και τα στελέχη της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. για την άψογη οργάνωση της άσκησης και την ετοιμότητα του προσωπικού και του εξοπλισμού της.

+ =\