Δράσεις

Η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ μέσω της δραστηριότητάς της υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες, παρέχει χορηγίες και δωρεές σε τοπικές πρωτοβουλίες και υποστηρίζει δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλύπτοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο αναγκών. Οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν, κυρίως, στους άξονες του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της υγείας.

 

 

+ =\