Προτεραιότητα μας το περιβάλλον

Για την Δια.βι.Πε.Θι.Β. Α.Ε. η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αυτοσκοπό του θεσμού της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης και είναι βασική επιχειρηματική πρακτική.

 

+ =\